Kék vigasz-telefon

Amit már régóta el akartam mondani...de soha nem tettem meg...

 Telefoncellában

 

Beszéljen hangosan!

 „Most  itt vagyok neked/nektek” .......(nevek megnevezése) 

 

„Te mindig az en szívemben vagy! ...Szeretlek! .. Most!”

 

Köszönöm!

  

Napjaink világjárványában emberek halnak meg az intenzív osztályokon, hirtelen meghalnak balesetben, szívrohamban vagy öngyilkosságban. Emberek halnak meg anélkül, hogy elbúcsúzhattak volna tőlük. A halál egy komoly eset, komoly eset minden emberi életben. A halál komoly eset minden felekezetben és társadalomban, és minden komolyan vehető filozófia és pszichológia alapja. Halálesetek minden időben fellépnek, és ugyanúgy a hozzátartozók fájdalma azután.

Japánban, a szökőár után tíz évvel, amelyben mintegy 20 000 ember vesztette hirtelen életét, Itaro Susuki kertjében felszerelt egy csatlakozás nélküli telefonfülkét. A „Szél telefonjának” nevezte el. Környékbeli emberek, akik egy vagy több hozzátartozójukat elvesztették a szökőárban, eljönnek ebbe a telefonfülkébe és elmondják a telefonba azt, amit még el szeretnének mondani azoknak az embereknek, akiket hirtelen kiszakítottak az életükből. Itt bátran sírni is lehet. Egy füzet is rendelkezésre áll, amelyben a túlélő hozzátartozók írásba foglalhatnak valamit. Ennek az elhunyttal való megbékülésnek a rítusát én „Kék telefonnak” nevezem. A kék egy szellemi szín.

Egy ember halála radikálisan megváltoztatja a hozzátartozók életét. Ha valaki hirtelen meghal, vagy véget vet az életének, a hozzátartozói gyakran megdermednek, mély fájdalomtól szenvednek. Hiányzanak a megbékélő búcsú szavai. Kimondatlan dolgok, nem elsírt könnyek maradnak. Ha nincs lehetőség arra, hogy valaki elbúcsúzzon egy embertől, akkor sokkal nagyobb jelentőséget kap a köszönet, a megbékélés, a búcsú szavai kimondásának lehetősége. 

VALAMIT KIMONDANI, valamit tudni kimondani, amely egy közelálló, szeretett ember halála óta kimondatlanul szunnyad, parázslik bennem, és újra és újra, gyakran nyomasztóan a tudatomba tolakszik, ez a „Kék telefon” célja.

Itt a beszélő saját hangját hallja – fontos szempont, mivel: „Az ember hangja mindig saját magához vezet, és egyidejűleg saját magán túl is” (Arnold Mettnitzer, pszichoterapeuta és teológus). A saját hangba belehallgatni a saját, legbelsőbb létbe való belehallgatást jelent, a saját Én forrásából Hozzád beszélni, Hozzád, akinek mondani szeretnék, akinek mondanom kell valamint. Minél tudatosabban és hangosan kimondom, ami sürget és nyomaszt, annál gyógyítóbb hatású lehet ez a beszélgetés. Ha ez Te önmagamban keresi a megbékélést, akkor egy tudatosan kimondott KÖSZÖNÖM sokszor elég azért, ami volt és azért, ami van. Felold egy konfliktust, egy feszültséget, amelyen keresztül találkozhatok VELED, vagy a másik emberrel, az elhunyt lelkével. A gyászoló ember a Te által lesz tudatos, megbékélt Énné. Az elhunyt tudatos megszólítása felerősíti az öngyógyító erőket.

Nem érvényes azt mondani az elhunyt, általam szeretett embernek, hogy: „Mindig is szerettelek!”. Ezek a szavak el fognak múlni. Ez a mondat nincs felszabadító hatással. A mondatnak így kell hangzani: „Szeretlek! Most!”

Közelség és búcsú – ismét előre lehet nézni, teljesen visszatérni az élethez. Japánban azt mondják, hogy „Rábízhatom a szélre a fájdalmamat.” Az a tabu, amely tudatunkban minden halálesetet övez, így megtörhető. 

Martin Buber ezt írta: „Az ember nálad lesz én”.

Gyakorlati tanácsok egy „Kék vigasztalás-telefon” telepítéséhez:

A „Kék telefon” jelentésének és céljának rövid bemutatását tartalmazó szórólapot a megfelelő alkalommal terjeszteni/elhelyezni kell. Ezekre a kellékekre van szükség: egy (régi) telefonkészülékre/mobiltelefonra csatlakozás nélkül. Egy asztalra, egy karosszékre – egy írási lehetőségre papírral/füzettel, tollakkal. A „Kék telefont” teljesen zavartalanul és védettel kell használni: Egy saját helyiségben, vagy egy átmenetileg erre a célra berendezett helyiségben, vagy egy a szabadban felállított telefonfülkében. 

Gottfried Löcker, Bécs, 2021. Október

Informaciok kaphatok a következö nyelveken is:

Német, Francia, Spanyol, Olasz, Horvát, Török, Román, Lengyel, Angolul